LES VINYES

Les Vinyes de Rialp

Les nostres vinyes estan situades a Rialp, municipi del Pallars Sobirà. Ens trobem situats al bell mig del Pirineu de Lleida, a una altitud de 730 metres i, a una latitud de 47,00°. Es tracta, doncs, d’una de les vinyes més septentrionals del principat, de manera que això significa: més hores de sol durant bona part del cicle vegetatiu de la vinya i una temperatura sempre inferior respecte a latituds més baixes a causa de l’obliqüitat més gran dels rajos incidents del sol.

L’orografia complica el cultiu amb pendents superiors al 30% i amb petites marjades recuperades d’antics cultius on encara es conserven les parets de pedra seca que les formaven. Ens trobem en una zona on es cultivava la vinya abans i després de la fil·loxera, i així ho demostra el nom d’una de les finques “la vinyeta” i on encara hi ha algun exemplar que hem pogut recuperar.

L’altura, 700 metres sobre el nivell del mar, no és excessiva, no comporta un clima pur de muntanya, sinó que ofereix connotacions continentals. La influència orogràfica de l’entorn sí que és clarament muntanyosa i això fa que les característiques climàtiques de la parcel·la siguin doncs les d’una peculiar barreja dels climes continentals i pirinenc, com hem dit: hiverns freds, primavera i tardor temperats i estius calorosos. Sempre amb una oscil·lació tèrmica molt acusada entre el dia i la nit, a causa de la caiguda brusca del termòmetre en pondre’s el sol i mai amb pics excessius de temperatura al migdia, afavorit en el nostre cas per l’orientació sud-est de la parcel·la, que fa que el sol de la tarda no incideixi tan aplomat sobre el terreny.

La pluviometria anual és elevada, a causa dels habituals xàfecs de primavera i estiu, però els períodes entre pluges són normalment d’humitat relativa baixa a causa del predomini del vent sec del nord, el vent de port, que garanteix un microclima sec entorn del raïm i cels lluminosos de molt bona insolació. Aquests factors fan que el cicle vegetatiu de la planta sigui més lent, i la maduració és més idònia, conservant les aromes i l’acidesa característica dels vins d’alçada.

La roca mare del subsol és pissarra, cosa que abunda en aquesta riquesa mineral i que comporta continguts baixos de matèria orgànica, així la vinya està ben alimentada, però mai té un vigor excessiu: dos factors favorables per a la bona maduració del raïm i una composició rica per a l’elaboració de vins de qualitat.
Els terres de pissarra sempre són pedregosos i drenen molt bé l’excés d’aigua que comporta l’alta pluviometria, impedint perquè la baixada en la qualitat que podria derivar-se de l’elevada disponibilitat d’aigua per part de la planta.
Tots aquests factors climàtics i orogràfics, juntament amb la petita extensió de la nostra vinya i la seva baixa productivitat, ens permet ser el màxim de curosos i respectuosos a la nostra feina.